Öppet Hus 2018


På lördagen den 21:a april 2018, på Kvarnbyskolans Öppet Hus, valde vi att visa upp vår schackverksamhet genom att arrangera en schackturnering för enbart flickor. Anledningen till att vi anordnade en tävling för endast flickor var att vi vill stimulera fler flickor till att börja spela schack mer kontinuerligt.

Det är betydligt fler pojkar än flickor som deltar i den dagliga schackverksamheten på skolan och detta var ett försök att få flickorna att prova på hur kul det kan vara att spela en riktig schackturnering. I en turnering med enbart flickor blir det en lugnare atmosfär och inte lika prestigefullt. Det är också viktigt att flickorna får vinna ibland och inte alltid stå i skuggan av killarna.

Detta blev en mycket lyckad tillställning eftersom hela 22 tjejer från årskurs 1 till årskurs 6 deltog i tävlingen. Om inte många hade varit engagerade i andra aktiviteter på Öppet Hus hade deltagarantalet blivit betydligt högre. Hela turneringen präglades av en mycket trevlig och gemytlig stämning. Här gällde det verkligen att det var viktigare att deltaga än att vinna.


Vi hann under den korta tid vi hade på oss endast spela 4 ronder med 5 minuters betänketid per spelare. 3 flickor lyckades med bedriften att vinna alla sina 4 partier. Eftersom vi hade pokaler till de 3 bästa fick lotten avgöra hur priserna skulle fördelas. Öppet Hus-mästarinna blev Destiny 3A före Berivan 5B och Hermona 3B.

Vi hoppas att flickorna nu blir inspirerade att fortsätta att spela schack och att de deltar i fler turneringar på skolan. Det finns ju egentligen inget som talar för att tjejer skulle vara sämre på att spela schack än killar. Det handlar ju bara om hur mycket man tränar.

Det var också roligt att se att så många föräldrar och släktingar kom för att se hur det gick för deras barn. Föräldrarnas engagemang är oerhört viktigt och är ibland helt avgörande för om barnen kommer att vilja fortsätta att spela schack i framtiden.

Resultaten finns här:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *