Talangjaktsfinal på Kvarnbyskolan 2014

Lördagen den 22:a mars var en mycket speciell dag för Kvarnbyskolan. Då fick vi nämligen äran att arrangera den årliga Talangjaktsfinalen i schack. Detta är en mycket stor och betydande schackturnering för kommande elitspelare i Sverige.

148 låg- och mellanstadiebarn från hela Sverige gästade Rinkeby och spelade i Kvarnbyskolans gymnastiksal. Det blev ett mycket lyckat arrangemang och en väl genomförd tävling.

I och med detta har Kvarnbyskolan för alltid placerat sig på den svenska schackkartan och gjort ett betydande avtryck i schacksverige. Denna positiva publicitet kommer att kunna vara till stor nytta för Kvarnbyskolan och hela Rinkeby.

Från Kvarnbyskolan deltog 14 elever. De gjorde mycket bra ifrån sig både vid och vid sidan av schackbrädena. Deras goda uppförande ger också en positiv bild av Rinkeby och Kvarnbyskolan. Bäst av Kvarnbybarnen lyckades Yonis från 4B i mellanstadiet och Seyit-Ali från 3A i lågstadiet. De kom båda på 54:e plats i respektive åldersklass

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *